Aktuality z Brněnského tělovýchovného sdružení

2.kolo grantu NSA - Můj klub 2022

Štěpán Říha, 09.08.2022

Můj klub 2022 - 2. kolo


Vážení sportovní přátelé, Národní sportovní agentura na svých stránkách zveřejnila výzvu Můj klub 2022 2.kolo

https://agenturasport.cz/dotace/muj-klub-2022-2-kolo/

POZOR:

Oprávněným žadatelem je pouze ten subjekt, který splňuje některou z následujících podmínek:

a) nepodal žádost podle Výzvy 14/2021 Můj klub 2022 (dále jen „výzva MK – 1. kolo“),

b) pokusil se podat žádost podle výzvy MK – 1. kolo, avšak pro nesplnění základních náležitostí podání se mělo za to, že žádost nebyla podána, a poskytovatel ho o tom písemně vyrozuměl nebo

c) řízení o žádosti podané podle výzvy MK – 1. kolo bylo zastaveno pro opožděné podání žádosti nebo pro nesplnění náležitostí podpisu na žádosti.

na hlavní stránku