Hlavní stránka > Úvodní informace

Brněnské tělovýchovné sdružení, z.s

Brněnské tělovýchovné sdružení je spolková organizace brněnských sportovních klubů a tělovýchovných jednot. Je regionální zástupce České unie sportu v Brně.

Kontaktní údaje

Adresa:
Brněnské tělovýchovné sdružení, z.s
Vídeňská 9
639 00 Brno
Telefon:   +420 542 213 273
E-mail:   btsbrno@bts.cz
Bankovní spojení:  7232621/0100

Nové zprávy

Staňte se členy

Máte sportovní klub či tělovýchovnou jednotu a chcete o sobě dát vědět? Rádi byste spolupracovali s jinými kluby nebo se účastnili společných projektů? Staňte se našimi členy a váš klub může ihned využívat všech členských výhod. Jak se stát členem?

Přehled sportovišť v Brně

Máte chuť sportovat a nevíte kde? Rádi byste provozovali některý sport a nevíte, kde najít v Brně nejbližší klub? Naše databáze sportovních klubů a přehled sportovišť vás navedou na ta správná místa.

Turistika v Brně

Brno, to není jen nejmenší velkoměsto či největší maloměsto, jak se s oblibou škodolibě říká. Ve městě a v jeho okolí se nachází mnoho turistických pamětihodností i zajímavých tras k vycházce. Vyzkoušejte některý z našich turistických tipů v Brně!

Menu Aktuality
 • 6.11.2015  -  pozor termín podání žádostí na Program VIII je do 13.11.2015 - přečtete si všechny i doplňující podmínky.
 • 6.10.2015  -  POZASTAVENÍ PROGRAMU VIII – ORGANIZACE SPORTU VE SP. KLUBECH na rok 2016 / viz článek ve zprávách
 • 17.6.2015  -  Úrazové pojištění pro členy ČUS - Pojišťovna VZP a. s. Zástupci pojišťovny nás upozornili na to, že většina sportovních klubů stále používá k zasílání papírových podkladů k oznámení škodní události starou adresu Odboru likvidace pojistných podmínek. Nová adresa je: Pojišťovna VZP, a.s.; Odbor likvidace pojistných událostí; Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Karlín Vždy ale nejprve vyplněný a potvrzený formulář OŠU společně s požadovanými doklady naskenujte a zašlete na emailovou adresu: oznameni.udalosti@pvzp.cz. Z této e-mailové adresy obdržíte potvrzení o převzetí dokladů pojišťovnou. V případě, že likvidátor v rámci šetření shledá potřebným vidět originály účtenek, faktur, lékařských zpráv apod. požádá oprávněnou osobu v souladu s platnými pojistnými podmínkami o zaslání originálů podkladů poštou. Staré adresy odboru likvidace jsou uvedeny i na starých formulářích, proto vám doporučuji si stáhnou nové verze, kde je adresa správná. Formulář Pojišťovny VZP, a.s. - Oznámení škodné události (OŠU) Formulář Pojišťovny pro hlášení škodné události z pojištění pracovní neschopnosti z důvodu úrazu - Oznámení škodné události z pojištění pro případ pracovní neschopnosti. Výši Vašeho odškodnění si můžete zkontrolovat podle oceňovací tabulka pro pojistné plnění za tělesné poškození způsobené úrazem a oceňovací tabulka pro pojistné plněná za trvalé tělesné poškození následkem úrazu, odškodnění se stanovuje ze smluvně dojednaných pojistných částek (viz smlouva). David Opatrný, management sportu ČUS
 • 15.5.2015  -  Na hlavní stránce webu máte umístěn návrh novely Stanov BTS, tak aby odpovídal legislativním změnám dle NOZ. Prosím o nahlédnutí a případné připomínky na adresu btsbrno@bts.cz. Připomínky uplatněte nejpozději do 30. 6. 2015.
 • 8.1.2015  -  ve Zprávách je uveden postup pro platbu členských příspěvků BTS za rok 2014. Každá členská TJ/SK na základě uveřejněného postupu uhradí členské příspěvky do konce února 2015. Připomínáme členský příspěvek je stanoven na 1,- Kč za člena - fyzickou osobu.
 • 15.12.2014  -  MŠMT dnes uveřejnilo na svých webových stránkách podmínky pro podání žádostí o investiční dotace na rok 2015. Více ve Zprávách.
 • 21.7.2014  -  Dotační programy MŠMT ČR na rok 2015. Přečtete si informace ve "Zprávách"
 • 17.1.2014  -  Vzhledem k tomu, že vstoupil v platnost nový Občanský zákoník, který se dotýká i postavení dřívějších "občanských sdružení" nyní "spolků" v legislativě, předpokládáme vyšší frekventovanost dotazů právního charakteru. Přečtěte si prosím Zásady poskytování právních služeb v ČUS v hlavních zprávách.
 • 1.10.2013  -  první informace k novele občanského zákoníku a její dopady na činnost TJ/SK, čtěte ve Zprávách.
 • 1.6.2010  -  Evropská komise vypsala dotační titul pro oblast sportu. Více v hlavním článku.
 • 1.6.2009  -  Vyšší odborná škola ČSTV nabízí pro školní rok 2009/2010 vzdělávací program Management tělesné výchovy a sportu v denní a nově také v dálkové formě studia. Více informací naleznete na http://vos.cstv.cz/dokumenty/letakvos2009.pdf a přímo na stránkách VOŠ ČSTV http://www.vos.cstv.cz. Podle svého uvážení postupte prosím tuto informaci vašim členům.
 • 31.3.2009  -  V souvislosti s koncem účetního roku a povinností vést řádné účetnictví, si vás dovolujeme upozornit na další zákonnou povinnost. To je povinnost řádně archivovat a skartovat některé vyjmenované dokumenty, především právě z oblasti účetnictví a mzdové agendy. Tato oblast se všeobecné řídí zákonem o archivnictví - zákon 97/1974 Sb ve znění pozdějších novel.Každý právní subjekt tj. i občanské sdružení má mít vlastní směrnici pro tuto potřebu. V "Dokumentech ke stažení" najdete vzorový archivační a skartační řád včetně lhůt pro ukládání dokumentů. Doporučujeme zkontrolovat, jak máte tuto záležitost vyřešenu vy.
 • 25.3.2009  -  Novela katastrálního zákona. Čtěte v nových zprávách